czwartek, 16 listopada 2023

Tangram w edukacji matematycznej

Tangram to chińska łamigłówka, która powstała już 3000 lat temu. Układanka ta jest obecna  wśród dziecięcych gier czy układanek, ale  raczej niedoceniana w edukacji. Ostatnio wraz z podręcznikiem "Ale to ciekawe" odkrywam tangram na nowo. Układanie tangramu pozwala na doskonalenie wielu umiejętności przez najmłodszych uczniów. Po pierwsze porządkowanie elementów tangramu. W prawdzie to tylko siedem figur geometrycznych zamkniętych w kopercie, ale okazuje się, że elementy układanki lubią chować się lub znikać. Po drugie układanie figur zgodnie z obrazkową instrukcją. Ta umiejętność wymaga doskonalenia, powtarzania, rozszerzania zakresu. Uczniowie w różnym tempie dochodzą do celu, ale z każdą kolejną próbą poprawnie wykonanych zadań jest więcej. Najpierw ułożyliśmy kwadrat. A potem kolejne wzory.

Inną trudnością okazało się wycinanie elementów tangramu i wklejanie do zeszytu. Zajęcia z tangramem dały mi możliwość aktywnej obserwacji uczniów oraz "wyłonienie" tych, którzy wykazują trudności w tym zakresie. 


Tangram online

Tangram online 1