Słowniczek nauczanki


Ewaluacja to systematyczne badanie wartości lub cech konkretnego programu, planu,działania, obiektu...(czytaj dalej)

Ewaluacja w świetle prawa oświatowego - praktyczne badanie oceniające  przeprowadzane w szkole lub  w placówce (więcej definicji).

PISA to skrót nazwy Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów. Badanie przeprowadzane jest od 2000 roku, co trzy lata na wybranej grupie  piętnastolatków (więcej o PISA).

TIK to skrót od wyrażenia technologie informacyjno-komunikacyjne czyli rodzina technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz