poniedziałek, 26 kwietnia 2021

Geometria online w klasie pierwszej

 Korzystając z czasu spędzonego wspólnie z klasą pierwszą przed ekranami komputerów, staram się wykorzystywać różne narzędzia online. O ile na początku klasy pierwszej (jesienią) trudnością była praca w kilku oknach, tak obecnie takie działania to czysta przyjemność. Uczniowie już czytają, dobrze radzą sobie z klawiaturą (ciągle doskonalimy tę umiejętność), potrafią wejść w link i wrócić do MEET. Daje to duże możliwości pracy w różnych narzędziach.

Czas na Geoboard

Jest to darmowa aplikacja, bardzo przydatna w edukacji matematycznej. Do wykorzystania w klasie na tablicy interaktywnej i w domu na komputerze. Podczas edukacji zdalnej niezwykle przydatna, bo pozwala każdemu uczniowi pracować samodzielnie. W klasie pozostałoby patrzenie na tablicę lub radość pracy kilkorga dzieci przy tablicy.

Jakie umiejętności można rozwijać w Geoboard?

Z pewnością, będzie to:  orientacja w schemacie swojego ciała (świetnie popracujemy nad utrwaleniem pojęć prawa, lewa, prawy górny róg, lewy górny róg, środek), 


utrwalanie znajomości figur geometrycznych

Uważne słuchanie: budowanie figur zgodnie z instrukcją słowną. Na rozwijaniu tej umiejętności najbardziej mi zależało. W czasie gdy dzieci przede wszystkim wzrokowo ogarniają rzeczywistość, uważne słuchanie często jest w deficycie. Widać to podczas lekcji i w życiu codziennym.

Pojęcie boku figury oraz jego długości; ułóż kwadrat o boku 1, ułóż kwadrat o boku 2.

Łamigłówki geometryczne: ile widzisz kwadratów?


To tylko niektóre aktywności do wykorzystania. W kolejnym etapie  będziemy trenować obwody figur, budowanie wieloboków itp. Warto też zachęcić uczniów do podawania instrukcji słownej kolegom, co wcale nie jest takie proste. Pierwszoklasiści już wiedzą, jak ważna jest precyzyjna instrukcja. 
Czas na twórczość własną
Geoboard daje też możliwość na rozwijanie wyobraźni geometrycznej i rozwijanie kreatywności. Obrazy można przesyłać jako zdjęcia lub jako linki do pracy własnej. Dla pierwszoklasistów to żadne utrudnienie. W mig zaczynają spływać prace do nauczyciela. Ja otrzymałam takie obrazy:
piątek, 23 kwietnia 2021

Chmury wyrazowe na zajęciach online

Warto wykorzystać czas zdalnego nauczania do wykorzystywania różnych narzędzi online w edukacji wczesnoszkolnej. Z pewnością łatwiej je wprowadzimy, gdy dzieci siedzą przy swoim sprzęcie w domu niż w szkole. Nawet w pracowni komputerowej nie ma możliwości, aby uczniowie mieli komputery tylko dla siebie. W szkole na ogół pracują w parach, bo ilość sprzętu jest niewystarczająca.

Dlaczego chmury wyrazowe

Tworzenie chmur wyrazowych online  sprzyja rozwijaniu wielu umiejętności. Ponieważ przeprowadziłam takie zajęcia w klasie pierwszej postawiłam na umiejętności: czytanie ze zrozumieniem, posługiwanie się klawiaturą, poprawne pisanie nowych wyrazów, wielka litera w nazwach planet i imion, umiejętność pracy zgodnie z instrukcją oraz wysyłanie prosto ze strony obrazu na email nauczyciela.


Pracę nad chmurami poprzedziliśmy ćwiczeniami w pisaniu adresu email. Uczniowie doskonale opanowali tę umiejętność, choć nie jest to sprawa łatwa. W klasie drugiej lub trzeciej można postawić na ortografię i tworzyć chmurki związane z jakąś zasadą. Można zebrać w chmurze np. trudne czasowniki w czasie przeszłym, aby utrwalić ich pisownię.


Kryteria sukcesu

Gdy wiedziałam już, że chcę zrobić chmury wyrazowe w pierwszoklasistami wybrałam temat: Dzień Ziemi. Zredagowałam i przedstawiłam uczniom kryteria sukcesu, a by chmurki, które do mnie dotrą były na temat i napisane były bezbłędnie. Miały zostać umieszczone na klasowym plakacie.

Potrafię wykonać chmurkę wyrazową

  • Wybieram kształt z działu NATURA.
  • Wpisuję trzy wyrazy związane z Dniem Ziemi np. planeta, Ziemia, ekologia, przyroda, kwiaty, drzewa,
  • Wpisuję swoje imię i powiększam czcionkę, tak, aby było widoczne.
  • Każdy wyraz napisany jest bezbłędnie.
  • Chmurka powinna być w kolorach Ziemi.


Narzędzie

Moim ulubionym narzędziem do tworzenia chmur wyrazowych jest WordArt. Jest intuicyjne i dość łatwe do opanowania.

Refleksja

Zajęcia z chmurą wyrazową uważam za udane. Cel został osiągnięty. Wszyscy uczniowie wykonali zadanie i wysłali na email nauczyciela. Wyrazy zapisane były poprawnie. Gotowe prace umieszczone zostały na klasowym plakacie. Warto pamiętać, że praca w narzędziu online nie jest celem samym w sobie. Celem jest realizacja konkretnego celu edukacyjnego z wykorzystaniem narzędzia.wtorek, 6 kwietnia 2021

Mądre książki

 

"Wielka księga superskarbów" Susany Isern oraz Rocio Bonilla to książka o walorach wychowawczych. Idealnie nadaje się do czytania w klasie i mówi o tym, co naprawdę się liczy. Każdy rozdział opowiada o  jakimś superskarbie. Dla każdego z nas może to być coś innego. Treść rozdziału prowadzi nas do rozwiązania zagadki, czym jest superskarb dla danego bohatera. Dzieci słuchają więc uważnie, próbują zgadnąć i nazwać superskarb Sary, Nico czy Candeli. 

A superskarby mogą być bardzo różne. Dla jednych są to podróże, dla innych marzenia, czy przeżywanie przygód lub piękne, spokojne chwile.

Przeczytajcie w klasie.