piątek, 23 kwietnia 2021

Chmury wyrazowe na zajęciach online

Warto wykorzystać czas zdalnego nauczania do wykorzystywania różnych narzędzi online w edukacji wczesnoszkolnej. Z pewnością łatwiej je wprowadzimy, gdy dzieci siedzą przy swoim sprzęcie w domu niż w szkole. Nawet w pracowni komputerowej nie ma możliwości, aby uczniowie mieli komputery tylko dla siebie. W szkole na ogół pracują w parach, bo ilość sprzętu jest niewystarczająca.

Dlaczego chmury wyrazowe

Tworzenie chmur wyrazowych online  sprzyja rozwijaniu wielu umiejętności. Ponieważ przeprowadziłam takie zajęcia w klasie pierwszej postawiłam na umiejętności: czytanie ze zrozumieniem, posługiwanie się klawiaturą, poprawne pisanie nowych wyrazów, wielka litera w nazwach planet i imion, umiejętność pracy zgodnie z instrukcją oraz wysyłanie prosto ze strony obrazu na email nauczyciela.


Pracę nad chmurami poprzedziliśmy ćwiczeniami w pisaniu adresu email. Uczniowie doskonale opanowali tę umiejętność, choć nie jest to sprawa łatwa. W klasie drugiej lub trzeciej można postawić na ortografię i tworzyć chmurki związane z jakąś zasadą. Można zebrać w chmurze np. trudne czasowniki w czasie przeszłym, aby utrwalić ich pisownię.


Kryteria sukcesu

Gdy wiedziałam już, że chcę zrobić chmury wyrazowe w pierwszoklasistami wybrałam temat: Dzień Ziemi. Zredagowałam i przedstawiłam uczniom kryteria sukcesu, a by chmurki, które do mnie dotrą były na temat i napisane były bezbłędnie. Miały zostać umieszczone na klasowym plakacie.

Potrafię wykonać chmurkę wyrazową

  • Wybieram kształt z działu NATURA.
  • Wpisuję trzy wyrazy związane z Dniem Ziemi np. planeta, Ziemia, ekologia, przyroda, kwiaty, drzewa,
  • Wpisuję swoje imię i powiększam czcionkę, tak, aby było widoczne.
  • Każdy wyraz napisany jest bezbłędnie.
  • Chmurka powinna być w kolorach Ziemi.


Narzędzie

Moim ulubionym narzędziem do tworzenia chmur wyrazowych jest WordArt. Jest intuicyjne i dość łatwe do opanowania.

Refleksja

Zajęcia z chmurą wyrazową uważam za udane. Cel został osiągnięty. Wszyscy uczniowie wykonali zadanie i wysłali na email nauczyciela. Wyrazy zapisane były poprawnie. Gotowe prace umieszczone zostały na klasowym plakacie. Warto pamiętać, że praca w narzędziu online nie jest celem samym w sobie. Celem jest realizacja konkretnego celu edukacyjnego z wykorzystaniem narzędzia.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz