wtorek, 28 lipca 2015

Rok szkolny z ClassDojo

Za mną pierwszy rok pracy z ClassDojo.  Ten mobilny dziennik zachowania sprawdził się w klasie pierwszej. Dawał wiele możliwości nagradzania pozytywnych zachowań. Nagradzamy ciężką pracę, współdziałanie, pomocną dłoń czy dbanie o porządek lub punktualność. Nagrody za zadanie dodatkowe, występ, udział w jakimś przedsięwzięciu. Można przyznawać też punkty ujemne, ale pojawiały się bardzo rzadko i stanowiły jedynie 4% z całęj puli. Można też samodzielnie modyfikować kategorie zachowań, które podlegać będą ocenie oraz nadawać im wagę. Zalogowany rodzic może na bieżąco śledzić zachowanie swojego dziecka.
Każdy miesiąc z ClassDojo kończył się podsumowaniem punktacji i zgodnie z klasowymi ustaleniami przyznawane były nagrody: AWATARKI zawieszki.
Obecnie pojawiła się nowość na platformie. Można tworzyć grupy  do pracy zespołowej i przyznawać punkty grupowo. Zamierzam wykorzystać ją  w klasie drugiej.
W naszym klasowym ClassDojo jest jeszcze wiele do dopracowania. Trzeba zmodyfikować niektóre kategorie oraz dodać nowe. Nadać im wagę (+1 punkt lub +2 punkty). Z pewnością drugoklasiści zabiorą głos w sprawie i na bazie swoich doświadczeń wniosą jakieś zmiany. Może zechcą zmienić swoje awatarki?
Oto krótki film prezentujacy ClassDojo.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz