wtorek, 29 grudnia 2015

O nadopiekuńczości ...

Nadopiekuńczość nauczycieli objawia się różnie, w tym m.in. w:
  1. nadmiernej troskliwości o swoich uczniów,
  1. ograniczaniu ich samodzielności i swobody wyboru,
  1. pobłażliwości i rezygnacji z konsekwencji wymagań,
  1. zastępowaniu i wyręczaniu uczniów,
  1. akceptowaniu różnych zachowań i indywidualnych potrzeb,
  1. pokazywaniu im gotowych rozwiązań określonych zadań,
  1. wykonywaniu zadania za uczniów, np. pracy domowej – itd.
O nadopiekuńczości czyli nadmiernej troskliwości najczęściej mówi się w kontekście relacji rodzic - dziecko. Rzadziej poddaje się dyskusji nadopiekuńczość nauczycieli. Dlatego z dużym zainteresowaniem przeczytałam artykuł na  Edunews.pl  O szkodliwości nadopiekuńczości
Warto przeczytać.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz